Deze website maakt gebruik van cookies.

Concept Adviesaanvraag Raad voor Cultuur

12-01-2015 | Bron: Rijksoverheid.nl

Minister Bussemaker vraagt de Raad voor Cultuur in een concept-adviesaanvraag om advies over de toekomst van het cultuurbeleid en de basisinfrastructuur 2017-2020.

Het gaat de minister om ontwikkelingen die op de langere termijn de vraag naar en het aanbod van cultuur beïnvloeden. Ook stelt ze specifieke vragen over (groepen) instellingen met het oog op de financiering in de periode 2017-2020. 

Download hier de concept-adviesaanvraag.