Deze website maakt gebruik van cookies.

Congres Cultuur in Beeld stopt

07-12-2017 | Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Het ministerie van OCW organiseert met ingang van dit jaar het congres Cultuur in Beeld niet meer. Er worden door de cultuursector zelf verschillende congressen georganiseerd, daarom heeft het ministerie er voor gekozen om kleinere bijeenkomsten op gerichte beleidsonderwerpen te organiseren.

De publicatie Cultuur in Beeld is begin november nog één keer in beknopte uitgave verschenen. In Cultuur in Beeld 2017 kun je de belangrijke ontwikkelingen over de Nederlandse cultuursector terugvinden. De publicatie is geheel digitaal, inclusief hyperlinks naar onderzoeksrapporten én gegevens uit de tabellen en figuren (die downloadbaar zijn via ocwincijfers.nl). Je vindt de publicatie hier en de aanbiedingsbrief hier.

Vanaf 2018 gaat het Sociaal Cultureel Planbureau een ‘rapportage cultuur’ uitbrengen die de publicatie Cultuur in Beeld vervangt. Het ministerie laat daarnaast onderzoeken uitvoeren, zoals evaluaties, monitoren of beleidsverkenningen. Deze maken onderdeel uit van de eigen onderzoeksagenda en zullen net als momenteel het geval is gepubliceerd worden op de website rijksoverheid.nl.