Deze website maakt gebruik van cookies.

Conjunctuurwijzer 2016-2: Poppodia positief gestemd over de toekomst

19-01-2017 | Bron: conjunctuurwijzer.nl

Tijdens Eurosonic Noorderslag 2017 presenteerde de VNPF de uitkomsten van de (half)jaarlijkse Conjunctuurwijzer Poppodia en -Festivals. De poppodia zijn over het algemeen positief gestemd over de nabije toekomst, zowel op bedrijfsmatig als op inhoudelijk vlak. Wel ervaren de podia (en ook de festivals onderling) steeds meer concurrentie van popfestivals.

Het ondernemersvertrouwen onder festivals en poppodia is hoger dan dat van ondernemers in heel Nederland. Bedrijfsmatig noteert de vertrouwensindex voor podia 8,9 en voor festivals 25,0 terwijl dat voor heel Nederland 8,3 bedraagt (COEN zakelijke dienstverlening). De inhoudelijke vertrouwensindex is voor beiden nog hoger (18,9 en 40). Voor 2017-1 verwachten de festivals minder groei (index van 25,0 naar 7,0) de podia juist iets meer (van 8,9 naar 14,0).

Wat doet het ondernemersvertrouwen bij poppodia?
Bedrijfsmatig neemt het vertrouwen van de Nederlandse poppodia toe van 10 tot 14. Inhoudelijk blijft de vertrouwensindex nagenoeg gelijk. Daar staat tegenover de het vertrouwen van de Nederlandse popfestivals tussen 2016 en 2017 daalt van 25 naar 8. Ook inhoudelijk zijn festivals voor 2017 minder optimistisch (van 40 naar 22). Hoewel dus iets gedaald blijft de vertrouwensindex in de popmuziek aanzienlijk hoger dan de zakelijke dienstverlening – onderdeel van de Conjunctuurwijzer Nederland. Deze index kwam in het vierde kwartaal op 8,3.


Wat zijn onderliggende trends?
De trend is nu al twee jaar positief, voor vrijwel alle kenmerken: bezoek, publieksinkomsten, programma en kwaliteit, met als grote uitzondering de verwachtingen voor overheidsfinanciering. Na 2 jaar ervaren teruggang is er voor het eerst sprake van een licht optimisme voor 2017-1. 3% rekent per saldo op toename (21% toename, 18% afname).

Onder alle optimisme mag niet vergeten worden dat een hardnekkige minderheid (10% – 20%) in zwaar weer zit.

Wat doet de inhoudelijke vertrouwensindex?
Ook de inhoudelijke index loopt iets terug, al is men in meerderheid nog altijd optimistisch en verwacht meer en betere programma’s te zullen brengen en te investeren in gebouw en inrichting.

Toenemende concurrentie
De actualiteitsvraag van dit jaar betrof de concurrentie van podia met festivals en van festivals onderling. 60% van de podia ervaart stevige concurrentie en 40% verwacht dat dit in 2017 nog zal toenemen. Ook festivals onderling ervaren en verwachten veel (meer) concurrentie. De grote acts kiezen uit bij wie ze komen spelen (en bij de anderen dus niet) en ook het publiek lijkt een voorkeur te hebben voor grote namen, waardoor nieuw talent moeilijker publiek vindt.

Bekijk hier de volledige rapportage van de Conjunctuurwijzer Poppodia en -Festivals 2016-2.