Deze website maakt gebruik van cookies.

Criteria en stemprocedure IJzeren Podiumdieren

01-11-2015 | Bron: VNPF

Wat zijn de criteria en hoe verloopt de stemprocedure voor de IJzeren Podiumdieren?

De IJzeren Podiumdieren zijn prijzen die worden toegekend aan mensen en organisaties die de meeste stemmen van VNPF-leden ontvangen.

Er zijn vijf categorieën.
• Beste directeur
• Beste programmeur
• Beste marketeer 
• Beste festival
• Beste podium

Criteria nominaties IJzeren Podiumdieren

Beste directeur:

 • Heeft een uitzonderlijke prestatie geleverd, meer dan je van zo’n functie mag verwachten
 • Is een voorbeeldfunctie voor medewerkers en collega directeuren
 • Heeft een trend gezet en/of navolging gekregen
 • Heeft een zeer gewaardeerde stijl van leidinggeven
 • Heeft gezorgd voor professionaliteit van het podium/festival
 • Kijkt buiten de grenzen van het eigen podium/festival
 • Houdt rekening met de beperkingen van het podium/ festival en zijn functie
 • Heeft een staat van (jaren) verdienstelijk werken

 

Beste programmeur:

 • Heeft een uitzonderlijke prestatie geleverd, meer dan je van zo’n functie mag verwachten
 • Is een voorbeeldfunctie voor andere programmeurs
 • Heeft een trend gezet en/of navolging gekregen
 • Heeft een eigen kijk op de programmering
 • Speelt in op de behoeften van het publiek
 • Kijkt buiten de grenzen van het eigen podium/festival
 • Houdt rekening met de beperkingen van het podium/festival en zijn functie
 • Heeft een staat van (jaren) verdienstelijk werken

 

Beste marketeer

 • Voert uitzonderlijke campagnes, meer dan je van het podium of festival mag verwachten
 • Is een voorbeeld voor collega podia en/of festivals
 • Heeft een trend gezet en/of navolging gekregen
 • Maakt gebruik van nieuwe methoden, media of middelen, of bewandelt bestaande wegen op een nieuwe en onconventionele manier
 • Is aantoonbaar effectief in bereiken van de doelgroep

 

Beste podium:

 • Trekt gezien de doelgroep veel publiek
 • Heeft een programmering die goed  aansluit bij de (verschillende) doelgroep(en)
 • Houdt rekening met de beperkingen van doelgroep en omgeving
 • Heeft een duidelijke eigen identiteit
 • Opereert in het maatschappelijk belang (b.v. samenwerking, unieke positie)
 • Ontwikkelt waardevolle eigen initiatieven
 • Gaat professioneel om met haar personeel en vrijwilligers
 • Heeft gezonde exploitatie

 

Beste festival:

 • Trekt gezien de doelgroep veel publiek
 • Heeft een programmering die het beste aansluit bij de (verschillende) doelgroep(en)
 • Houdt rekening met de beperkingen van doelgroep en omgeving
 • Heeft een duidelijke eigen identiteit
 • Opereert in het maatschappelijk belang (b.v. samenwerking, unieke positie)
 • Heeft een bijzondere opzet gezien locatie, podiumactiviteiten en/of andere podiumkunsten
 • Ontwikkelt waardevolle activiteiten die aansluiten bij het festival
 • Gaat professioneel om met haar personeel en vrijwilligers
 • Heeft gezonde exploitatie

 

Algemene criteria voor genomineerden

 • Genomineerden zijn bij voorkeur lid zijn van de VNPF, bij uitzondering (unieke positie) kunnen ook niet-leden worden genomineerd.Iedere categorie kent twee stemrondes: één stemronde om de genomineerden te bepalen en daarna één voor de uiteindelijke winnaars. 

Wie stemt op wie?

Wat

Wie

Podium

Directie, in onderling overleg. 1 stem per organisatie

Festival

Directie, in onderling overleg. 1 stem per organisatie

Directeur

Directeuren, in onderling overleg. 1 stem per organisatie

Programmeur

Programmeurs, in onderling overleg. 1 stem per organisatie

Marketeer

Marketeers, in onderling overleg. 1 stem per organisatie


Per categorie verwachten we dus 1 stem per organisatie. Indien je organisatie bijvoorbeeld meer programmeurs in dienst heeft, vergt dat onderlinge afstemming. Indien het VNPF-bureau meer stemmen ontvangt, wordt er geschrapt op volgorde van binnenkomst.

Wanneer kan er gestemd worden?

Eerste stemronde 4 t/m 22 november
Tweede stemronde 30 november t/m 20 december

Samenstelling long en shortlist

De genomineerden zijn in eerste instantie enkel leden van de VNPF. Indien je echter van mening bent dat een andere organisatie/persoon de prijs absoluut verdient , dan kun je deze invullen onder de keuzemogelijkheid 'anders, namelijk...'.

Na de eerste ronde wordt aan de hand van een meeste-stemmen-gelden-principe een shortlist samengesteld met maximaal vijf genomineerden per categorie. Deze genomineerden worden tijdig (ook publiekelijk) bekend gemaakt. Deze genomineerden gaan verder in de verkiezingsprocedure. Op de kandidaten op de shortlist kan alleen gestemd worden door VNPF-leden.

Iedere VNPF-organisatie kan vervolgens vanaf 30 november tot en met 20 december volgens hetzelfde bovengenoemde principe stemmen uitbrengen op genomineerden op de shortlist.
Stemmen gaat niet anoniem. Dit is alleen om herhaald stemmen te voorkomen. Het “stemgedrag” wordt vertrouwelijk behandeld, met de gegevens wordt verder niets gedaan. Dubbel stemmen of meer stemmen uitbrengen heeft dus geen zin. Dubbele stemmen zijn ongeldig en worden als zodanig uit het stemresultaat gefilterd. Indien het stemresultaat van de longlist een diffuus beeld oplevert, zal het VNPF-kantoor een vergadering beleggen met een nominatiecommissie bestaande uit deskundigen, niet zijnde ‘kanshebbers’.

Je stem toelichten? JA! graag!

De VNPF-leden hebben zelf nadrukkelijk aangegeven een peer-prijs te willen, omdat zij zelf beter een kwaliteitsoordeel kunnen vellen in tegenstelling tot bijvoorbeeld een onafhankelijke jury. Ieder jaar wordt er bijvoorbeeld door pers, genomineerden en leden gevraagd: waarom Ik, hij/zij, die ?

Argumentatie is dus meer dan van harte welkom! Er is bij het stemmen gelegenheid je keuze toe te lichten. Doe dat alsjeblieft. Het motiveren van je stem mag ook door het extra voordragen van een kandidaat of het schaamteloos opkomen voor eigen organisatie. Schroom niet pleitredes met buiten zijn oevers tredende overtuigingskracht te schrijven in de daartoe ingerichte tekstvakjes in de survey, mailen mag ook naar: info@vnpf.nl

Wil je op de hoogte blijven van het nieuwe rond de IJzeren Podiumdieren? Like de Facebook-pagina.