Deze website maakt gebruik van cookies.

Cultuursector stelt gezamelijk arbeidsmarktplan op

24-09-2014 | Bron: Federatie Cultuur

Werkgevers-, werknemersorganisaties en sociale fondsen in de cultuursector hebben de handen ineengeslagen om een zo sterk mogelijke werkgelegenheid te behouden en om bestaand personeel ‘duurzaam inzetbaar’ te maken, in en buiten de sector. 

Dit gebeurd in een brede samenwerking tussen onder meer vakbonden zoals FNV KIEM, de branchekoepels Federatie Cultuur (waar de VNPF lid van is) en Federatie Creatieve Industrie, sociale fondsen en de expertise-instelling Cultuur-Ondernemen.

Op basis van een sectoranalyse hebben de partners een Sectorplan Cultuur voor een duurzame arbeidsmarkt gemaakt. Het plan, waarmee een investering van 4,4 miljoen euro is gemoeid, bevat negen maatregelen voor een sterkere cultuursector.

De sector zelf financiert de helft. Voor de andere helft is bij het ministerie van SZW een beroep gedaan op de Regeling cofinanciering sectorplannen. De minister heeft hier onlangs positief op beschikt.

Daarmee voegt de sector cultuur zich bij andere economische sectoren zoals de bouw, logistiek Nederland en de ICT-sector die eveneens duurzame arbeidsmarktplannen opstelden en gehonoreerd zagen.

 

Voor meer informatie zie het Persbericht van de Federatie Cultuur of stuur een mail naar info@federatiecultuur.nl