Deze website maakt gebruik van cookies.

Cultuurverkenning door Raad voor Cultuur

31-01-2014 | Bron: Boekmanstichting

De Raad voor Cultuur publiceert in juni een cultuurverkenning waarin aandacht wordt besteed aan onder andere talentontwikkeling, innovatie in de culturele sector, spreiding, vraag en aanbod van kunst en cultuur.

Het werk moet inzicht geven in de belangrijkste trends en ontwikkelingen binnen de vier verschillende domeinen waarover hij adviseert: beeldende kunst, vormgeving & architectuur, erfgoed, media en podiumkunsten.

De verkenning richt zich op zowel het gesubsidieerde als het niet-gesubsidieerde culturele landschap en is de eerste stap op weg naar de ‘agenda cultuurbeleid’ waarin de raad de minister van OCW adviseert over de hoofdlijnen van het cultuurbeleid 2017-2021.

Dit advies zal de raad in de lente van 2015 uitbrengen. In 2016 volgt het advies over de toekenning van vierjarige rijkssubsidies aan culturele instellingen: de Basisinfrastructuur.