Deze website maakt gebruik van cookies.

De Culturele Stad: Gids voor bestuurders en beleidsadviseurs

31-01-2014 | Bron: VOC uitgevers

In De Culturele stad beantwoordt Cor Wijn de vraag wat het culturele gehalte van een stad bepaalt en hoe dit via beleid beïnvloed kan worden. De culturele stad wil daarmee een gids zijn voor bestuurders en beleidsadviseurs.

Het boek beschrijft op praktische wijze hoe beleidsmakers gericht kunnen sleutelen aan het ‘cultureler’ maken van hun stad. Hoe kom je tot een pluriform cultuuraanbod? Hoe schep je voorwaarden voor goed productieklimaat? Hoe stimuleer je de vorming van culturele clusters & netwerken? Hoe bevorder je stedenbouwkundige kwaliteit? Hoe belangrijk zijn de ambities van de overheid? En hoe benut je het eigen cultureel erfgoed als inspiratiebron?

Conceptueel model
Het boek kan fungeren als toolkit voor beleidsmakers en als handboek voor studenten cultuurbeleid en -management. De invalshoek van het boek is bestuurskundig: Wijn presenteert een conceptueel model van de culturele stad, dat uit zes elementen bestaat. Met het model is het mogelijk om het culturele leven van steden te analyseren en beleidsmatig uit te werken.

Voor meer informatie, of om het boek te bestellen kijk hier.