Deze website maakt gebruik van cookies.

De EvenementAssistent is gereed voor gebruik

01-11-2014 | Bron: EvenementAssistent

Het landelijk online systeem voor aanvragen van evenementenvergunningen ondersteunt gemeente, organisatoren en hulpdiensten en is vanaf heden beschikbaar. 

Het digitale instrument zorgt voor minder lasten voor organisatoren van evenementen en ondersteunt het advies en beoordelingsproces van gemeenten en hulpdiensten. Als gemeenten gebruikmaken van de "EvenementAssistent" kunnen zij het aanvraag en vergunningverleningproces vergaand stroomlijnen en optimaliseren. 

Door betere samenwerking bij de voorbereiding voorkomen alle betrokken partijen vervelende voorvallen bij evenementen. 

 

De EvenementAssistent zorgt voor:

• Minder administratieve lasten, minder onnodige bureaucratie, meer service aan ondernemers en aan burgers.

• Adequate digitale vragenlijst; landelijk uniform en getoetst aan wettelijke kaders. gericht op de noodzakelijke ontheffingen en vergunningen.

• Alle informatie op één plek en voor alle betrokkenen 24 uur per dag online toegankelijk.

• Automatische risicoscan en risicoadvies.

• Kostenbesparingen door minder handelingen. (15%-20%)*  

*Sira rapport voor Sggv december 2012 (zie www.evenementassistent.nl

 

Ondernemers ervaren hoge regeldruk bij de aanvraag van vergunningen voor festivals, wielerrondes en andere evenementen. Gemeenten hanteren daarbij vaak verschillende procedures en vereisten. 

Organisatoren en gemeenten hebben gezamenlijk geregeld dat dit eenvoudiger kan, volgens één gestroomlijnd proces voor de aanvraag van alle vergunningen die nodig zijn voor een evenement', zegt Hans Onno van den Berg, voorzitter van de stichting EvenementAssistent. 

De EvenementAssistent is onder verantwoordelijkheid van de stichting EvenementAssistent en is ontwikkeld door Software leverancier Impactive. Bij de ontwikkeling is een landelijke Gebruiksraad betrokken geweest, met vertegenwoordigers van gemeenten, organisatoren en hulpdiensten. 

 

De stichting gaat nu verder als Stichting Keurmerk EvenementAssistent en richt zich op kwaliteitsbewaking en doorontwikkeling. Daartoe zijn keurmerk vereisten opgesteld en wordt een platform van organisatoren, gemeenten en hulpdiensten opgericht.

De eerste gemeenten en Veiligheidsregio's hebben inmiddels belangstelling getoond en de verwachting is dat voor evenementen in 2015 de aanvragen al via het systeem kunnen worden gedaan. Voor meer informatie kijk op: www.evenementassistent.nl