Deze website maakt gebruik van cookies.

De gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor eventpersoneel

30-08-2014 | Bron: Entertainment Business

Door de Wet Werk en Zekerheid verandert de arbeidsmarkt vanaf volgend jaar ingrijpend. Vooral organisaties die werken met tijdelijke krachten moeten zich in 2015 opmaken voor de nodige aanpassingen. Wat voor gevolgen hebben de nieuwe regels voor de personeelsbranche in het livesegment?

De Eerste en Tweede Kamer zijn akkoord gegaan met de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Een wet die is bedoeld om het ontslagrecht sneller en goedkoper te maken, de rechtspositie van flexwerkers te versterken en meer mensen uit de WW aan het werk te krijgen. Hierdoor kent het arbeidsrecht in 2015 een aantal veranderingen. De wet wordt in twee fases uitgevoerd.

Proeftijd en vast contract
Vanaf 1 januari 2015 kennen tijdelijke contracten van maximaal zes maanden geen proeftijd meer. Een concurrentiebeding zal bij tijdelijke contracten enkel nog in bijzondere omstandigheden mogen worden opgenomen. Medewerkers met een contract voor zes maanden of langer moeten door de werkgever uiterlijk een maand voordat hun contract verloopt schriftelijk op de hoogte worden gesteld van het wel of niet verlengen. Voor medewerkers onder de 18 jaar die maximaal 12 uur per week werken, gelden de ketenbepaling en de transitievergoeding niet. In de tweede fase, die op 1 juli 2015 start, ontvangen medewerkers eerder een vast dienstverband. Als een medewerker verschillende tijdelijke contracten (die elkaar binnen zes maanden opvolgen) heeft gekregen, krijgt hij na een periode van twee jaar een vast contract. De norm is op dit moment drie contracten in drie jaar en daarna een vast contract.

Flexibiliteit
Willem Westermann, uitvoerend secretaris van de Vereniging Van Evenementen-Makers, noemt de WWZ ‘een lastig onderwerp’. “De maatregelen lijken redelijk duidelijk, toch zijn er binnen onze achterban veel vragen. Wat heeft dit met ons te maken? Welke impact gaat de wetgeving hebben? Er zijn veel onduidelijkheden. De VVEM doet er alles aan om die bij onze leden weg te halen. Bij de ledenvergadering was er kort aandacht voor. Over een paar weken zitten onze leden weer bij elkaar en zijn er sprekers van VNO-NCW en de AWVN, de denkers achter de wet. Na die meeting maken we een notitie wat de wet concreet inhoudt en wat de conclusies zijn.”

Westermann is het niet eens met de achterliggende redenatie van Werk en Zekerheid. “De overheid roept dat flexwerken slecht is en dat daarmee werknemers benadeeld worden. Dat klopt niet. Het is juist een vitaal onderdeel van onze werkwijze. Een evenement wordt door een paar mensen georganiseerd en die hebben weer een hele hoop mensen nodig voor de uitvoering. Die laatstgenoemde groep zit helemaal niet te wachten op een vaste relatie met de werkgever. Zij doen dit er vaak bij.”

Liza Engelbertink, directeur van Easy at Work, deelt die mening. “De kracht van de evenementenbranche is flexibiliteit. Daar staan we mee op en gaan we mee naar bed. Door deze wet wordt iedereen in een keurslijf gegoten en zal flexibel werken niet altijd even makkelijk worden. Bij sommige regels lijkt het alsof je als werkgever gestraft wordt. Een voorbeeld: als je niet een maand vooraf aangeeft dat een contract van zes maanden of langer verlengd of beëindigd wordt, moet je een maandsalaris betalen. Daarnaast gaat Werk en Zekerheid voorbij aan het feit dat veel mensen in deze branche juist zo flexibel mogelijk willen werken. De nieuwe wet maakt dat in 2015 wel erg moeilijk.” 

Westermann: “De insteek, achtergrond en rechtvaardiging van de wet is niet oké. We moeten nu niet doen of flexwerk slecht is. Wat we nu hebben, is een aantal generieke oplossingen die voor iedereen gelden en dit werk moeilijker maken. Wij hadden liever maatregelen gezien waardoor flexwerk makkelijker wordt. En natuurlijk moet ook alles op een nette manier geregeld worden. Iets wat overigens ook al werd gedaan.”

Payroll
Toch denken Westermann en Engelbertink dat de gevolgen voor de branche ‘niet per se heel groot’ hoeven te zijn. Volgens de secretaris bestaat er de mogelijkheid om uitzondering te maken voor categorieën waar flexwerk belangrijk voor is. “Daar willen we bij horen. Ik weet dat de wet voor een aantal groepen binnen de evenementenwerkers wel gevolgen gaat hebben. Ik noem bijvoorbeeld de evenementenbeveiligers.” (Zie het kader onderaan voor een reactie van de Nederlandse Veiligheidsbranche – red.) Engelbertink: “Er was heel lang onzekerheid. Door de nieuwe regelgeving is er duidelijkheid gekomen en kan iedereen verder. De zogeheten ‘handjes’ op evenementen vallen buiten de nieuwe wet. Die jongens werken immers korter dan zes maanden.”

Westermann verwacht daarnaast dat bedrijven in 2015 vaker gebruik gaan maken van een uitzendconstructie of payrolling, om op deze manier de administratieve rompslomp van de wet te omzeilen. De eigenaar van Easy at Work is het daar mee eens. “Wij kunnen voor de evenementenwereld straks nog meer betekenen. Door de nieuwe wetgeving is het verstandig om via uitzendbureaus krachten in te huren. Wij mogen immers 5,5 jaar verlonen voordat er sprake is van een vast contract. Daarnaast heeft de opdrachtgever door met een bureau te werken geen omkijken naar dingen zoals payrolling. Alle onderhandelingen doen ze zelf en wij zijn verantwoordelijk voor de betalingen aan de mensen. Opdrachtgevers krijgen alleen een factuur en hoeven geen rekening te houden met Werk en Zekerheid.”

De Wet Werk en Zekerheid is niet het enige obstakel waar de branche op dit moment mee heeft te maken. Engelbertink haalt nog een ander aan: de nieuwe ziektewet. “Als je iemand voor minimaal vijf uurtjes heeft gewerkt en hij wordt ziek, dan ben je als opdrachtgever tien jaar verantwoordelijk voor hem. Je moet dus nog voorzichtiger zijn bij het aannemen van mensen.”

De effecten voor personeel uit de evenementenbeveiliging
In de Special Security & Crowdmanagement komt onder anderen Laetitia Griffith aan het woord. Zij is voorzitter van de Nederlandse Veiligheidsbranche. Haar mening over de wet: “De afspraken rond flexibele arbeid zorgen wel voor onrust in een dynamische markt als evenementenbeveiliging. Deze tak van sport is zo onvoorspelbaar en grillig dat we maximale mogelijkheden op inzet van flexibel personeel nodig hebben. Dat is niet omdat we het in deze sector acceptabel vinden dat medewerkers in onzekerheid blijven werken; hier is het juist zo dat flexibiliteit noodzakelijk is om mensen in te kunnen zetten zoals een groot deel van de mensen dat zelf wil, op de tijdstippen dat men dat zelf wil en bij de evenementen van de eigen voorkeur. De evenementensector investeert veel in scholing en training van evenementenbeveiligers. Met andere woorden: we begrijpen dat de overheid de doorgeschoten flexibilisering een halt wil toeroepen vanuit de negatieve effecten die het heeft. Wij zijn echter van mening dat de nieuwe regels voor dit specifieke segment een negatief en ongewenst effect hebben. Om die reden zijn we in gesprek met  VNO-NCW  en de overheid om specifieke regels op te zetten voor evenementenbeveiliging.”

 

 

Voor meer over dit onderwerp zie ook het dossier Wet- en regelgeving: Wet Werk en Zekerheid