Deze website maakt gebruik van cookies.

Een jaar Governance Code Cultuur

15-10-2014 | Bron: Cultuur-Ondernemen

Een jaar geleden werd de Governance Code Cultuur gepresenteerd aan minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Om inzicht te krijgen in hoe in de praktijk met de code wordt gewerkt en tegen welke bestuurlijke vraagstukken organisaties aanlopen heeft Cultuur-Ondernemen een enquête opgesteld. 

9 principes voor goed bestuur en toezicht

De Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector. De 9 principes van de code vinden hun vertaling in praktijkaanbevelingen. ‘Toepassing van het principe in de praktijk’ kan men op verschillende wijzen lezen: ‘zo hoort het’, ‘zo doen goed geleide organisaties dit’ of ‘dit zijn goede praktijkvoorbeelden’. Het is aan toezichthouders en bestuurders om deze te interpreteren en toe te passen. 

De enquête

De enquête van Cultuur-Ondernemen is bedoeld voor leden van het bestuur, de directie en de raad van toezicht. Het invullen van de enquête neemt ongeveer 15 minuten van je tijd in beslag.