Deze website maakt gebruik van cookies.

Erik Akkermans nieuwe voorzitter Federatie Cultuur

20-02-2012 | Bron: Persbericht Federatie Cultuur 16-02-2012

Erik Akkermans is de nieuwe voorzitter van de Federatie Cultuur. Hiermee heeft de koepel van werkgevers en branches in de cultuursector voor het eerst een onafhankelijk voorzitter, niet verbonden aan een van de aangesloten leden.

Erik Akkermans is zelfstandig adviseur. Hij heeft een jarenlange ervaring in het management en besturen van culturele organisaties en met cultuurbeleid op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. Hij was onder meer directeur in het kunstvakonderwijs en voorzitter van een aantal landelijke cultuurinstellingen.

De nieuwe voorzitter wil de koers van de Federatie met verve uitdragen:
“De nadruk moet weer méér komen te liggen op wat de samenleving en individuen ontlenen aan kunst en cultuur. We vragen aandacht voor de successen: of het nu gaat om cultureel ondernemen, om publieksbereik, om de samenwerking met andere sectoren of om internationaal artistieke erkenning. En intussen zetten we op al die terreinen nieuwe stappen. Het wordt een zware tijd, van reorganisaties en ombuigingen, maar ‘the show must go on’. En aan goede plannen schort het niet.”

De nieuwe cultuurnotaperiode, en de aanloop daar naartoe, brengt veel teweeg bij de kunst- en cultuurinstellingen. De Federatie Cultuur kiest een zakelijke benadering, maar niet zonder ambitie en niet zonder de voor de sector gebruikelijke passie. In tegenstelling tot hetgeen het politieke debat de afgelopen tijd liet zien, moet de cultuursector zelf vooral feiten, cijfers en resultaten uit het cultuurbedrijf blijven tonen, stelt de Federatie.

De Federatie Cultuur bundelt de branche- en werkgeversverenigingen in onder meer de podiumkunsten, musea, bibliotheken, centra voor de kunsten, podia en beeldende kunst. De Federatie behartigt de gemeenschappelijke belangen van deze branches. De Federatie Cultuur stelt zich in op constructief overleg met alle partijen met wie valt samen te werken aan de beste maatschappelijke inbedding van de sector kunst &cultuur. Daartoe behoren de overheden, vakbonden, het kunstvakonderwijs, VNO/NCW, MKB en Kunsten’92.