Deze website maakt gebruik van cookies.

Evaluatie Cultuurfondsen

22-01-2015 | Bron: Fonds Podiumkunsten

Alle cultuurfondsen worden elke vier jaar in opdracht van OCW getoetst door een visitatiecommissie. Zo ook in het afgelopen jaar. 

Vanaf medio 2014 heeft de huidige visitatiecommissie zich intensief laten informeren over het beleid en de dagelijkse praktijk van zes cultuurfondsen, te weten het Fonds Cultuurparticipatie, het Fonds Podiumkunsten, het Mondriaan Fonds, het Nederlands Filmfonds, het Nederlands Letterenfonds en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. De Commissie is positief over het functioneren van alle cultuurfondsen. 

Lees hier meer.