Deze website maakt gebruik van cookies.

Evaluatie van de verhoging van het btw-tarief op podiumkunsten

08-04-2014 | Bron: VNPF

De staatssecretaris van Financiën stuurt de Eerste kamer, mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de evaluatie van de verhoging van het btw-tarief op podiumkunsten.

De VNPF heeft na overleg besloten hier niet op te reageren. De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) heeft zich wel geroerd in de pers en richting Eerste Kamer.

Lees de reactie van de VSCD.