Deze website maakt gebruik van cookies.

Ex-ANBI informeert fiscus via formulier

05-02-2015 | Bron: Rendement.nl

Organisaties die op of na 1 januari 2013 geen algemeen nut beogende instelling (ANBI) meer zijn, moeten de Belastingdienst jaarlijks informeren over schenkingen en het vermogensverloop via een speciaal formulier. Zodra het ANBI-vermogen minder is dan € 25.000 vervalt deze informatieplicht.

Als jouw organisatie haar ANBI-status verliest of heeft verloren na 31 december 2012, geldt er een informatieplicht als het ANBI-vermogen meer 25.000 euro bedraagt. Het ANBI-vermogen is opgemaakt uit het eigen vermogen van jouw organisatie op het moment dat de ANBI-status is minus de uitgaven voor het behalen van uw doelstelling, inclusief schenkingen die je hebt gedaan in het kader van jouw doelstelling en de beheerskosten. Als de uitkomst meer is dan 25.000 euro, moet je de fiscus jaarlijks informeren over onder andere de bedragen die uw organisatie heeft uitgegeven aan ANBI-doelstellingen en de schenkingen die je hebt gedaan. Op die manier kan de fiscus controleren of u over bepaalde schenkingen wel of geen belasting heeft moeten betalen.