Deze website maakt gebruik van cookies.

Federatie Cultuur doet aanvraag zogenaamde Asschergelden

23-04-2014 | Bron: Federatie Cultuur

De Federatie Cultuur, waar de VNPF deel van uitmaakt, heeft een Sectorplan Cultuur ingediend ten behoeve van de zogenaamde ‘Asschergelden’. Het ministerie van SZW zal de komende jaren onder voorwaarden sectorale banenplannen co-financieren. Zij heeft hiertoe de ‘Regeling Cofinanciering sectorplannen’ opgesteld.

Het Sectorplan Cultuur, in het kader van de Regeling Cofinanciering Sectorplannen, is op 1 april 2014 bij het Ministerie van SZW ingediend.

Het Agentschap heeft intussen laten weten dat de aanvraag volledig is en dat deze in behandeling is genomen en wordt nu inhoudelijk door het Ministerie en technisch door het Agentschap beoordeeld.

Wanneer het ministerie het Sectorplan Cultuur goedkeurt betekent dat meer budget en projecten ten behoeve van banen en mobiliteit voor de medewerkers in de cultuursector.