Deze website maakt gebruik van cookies.

Fonds on Tour 2: Komen en Gaan?

20-10-2014 | Bron: Fonds Podiumkunsten

De tweede e-zine van het Fonds Podiumkunsten is uit, ditmaal met als thema 'Komen en Gaan'. Tijdens de gesprekken die het fonds vanaf 2013 met de sector had, kwam meerdere malen de kwestie van spreiding aan bod. Met Fonds on Tour #2 ‘Komen en Gaan? - Lokale impact met de wereld als werkterrein. Geografische spreiding en toegankelijkheid nieuwe stijl. Onbereikte, maar niet onbereikbare publieksgroepen' wil het fonds het gesprek voortzetten. 

Bij het Paradisodebat begin september van dit jaar werd meerdere keren gesproken over onbereikte publieksgroepen bestaande uit ‘nieuwe’ Nederlanders en jongere generaties. We zijn overal en met iedereen in connectie dankzij de globale digitalisering. Werkterreinen en invloedssferen strekken zich steeds meer uit, ver voorbij de ‘grenzen’ van Europa. En toch is er de drang universele thema’s in lokale context vertaald te zien. 

Twee dilemma’s rond dit thema, die de columnisten, panelleden, deelnemers en adviseurs van Fonds on Tour 2013 schetsten zijn: 

1. Distribueren of glocaliseren*? Verhoudt het huidige systeem van spreiding zich nog wel tot de realiteit van de situatie, of zijn er andere vormen van spreiding mogelijk? Hoe kan wat lokaal gemaakt wordt voor groter publiek betekenis krijgen? Wat is de meerwaarde van internationaal spelen en samenwerken? 

2. Digitaal en internationaal, of analoog en lokaal? Is het publiek voor de podiumkunsten nog altijd te homogeen? Is er genoeg kennis van onbereikte groepen om nieuwe vormen van marketing, programmering, en service goed tot zijn recht te laten komen? En wat vraagt een jonger en cultureel diverser publiek van aanbod en presentatieplekken? 

Meer informatie en de volledige columns zijn te vinden op fondsontour.nl

 

*glocaliseren: gaat om interactie tussen lokale en globale processen die elkaar beïnvloeden en vormen op het lokale schaalniveau. Dit kan ervoor zorgen dat producten worden aangepast aan lokale smaken en interesses ondanks dat de producten zelf een globaal bereik hebben.