Deze website maakt gebruik van cookies.

Fonds Podiumkunsten: Subsidie voor programmering poppodia

25-06-2013 | Bron: Fonds Podiumkunsten

Subsidies voor het programmeren van concerten van Nederlandse bands in gespecialiseerde zalen hebben als doel bij te dragen aan de ontwikkeling van de popmuziek in Nederland.
Podia die vanaf januari 2014 aangewezen willen worden als Kernpodium kunnen hun aanvraag hiervoor toen tot 3 september 2013.

Wie komt voor deze subsidie in aanmerking?

Een rechtspersoon zonder winstoogmerk (een stichting of vereniging) die zowel artistiek als financieel verantwoordelijk is voor de programmering van een zaal met een capaciteit van minimaal 200 bezoekers, kan een verzoek tot aanwijzing doen.

Beoordelingscriteria

Een instelling die professioneel werkt en die beschikt over een vaste zaal met voldoende faciliteiten kan een aanwijzing tot Kernpodium krijgen. In de zaal moet een breed programma van voornamelijk popmuziek te horen zijn. Daarnaast wordt er gekeken naar het publieksbereik, de gehanteerde entreeprijzen en de uitbetaalde gages.

In 2013 zijn 40 Nederlandse poppodia aangemerkt als Kernpodium.

Hoe en wanneer vraag je deze subsidie aan?

Een verzoek tot aanwijzing als Kernpodium kan eenmaal per jaar worden ingediend. Een aanwijzing is voor onbepaalde tijd geldig. Voor podia die per 1 januari 2014 aangewezen willen worden als Kernpodium is de indiendatum 3 september 2013. De aanvraag moet uiterlijk op de sluitingsdatum om 17.00 uur binnen zijn. Het aanvraagformulier vind onderaan deze pagina bij Documentatie en Formulieren. Daar vind je ook richtlijnen bij de uitwerking van de aanvraag.

De door het Fonds Podiumkunsten aangewezen Kernpodia kunnen hier maandelijks subsidie aanvragen. Aanvragen dienen uiterlijk binnen te zijn op de laatste dag van de maand die volgt op de maand waarvoor de subsidie wordt aangevraagd.

Beschikbare bedragen

Voor de subsidie programmering regulier poppodium is in 2013 € 600.000 beschikbaar. De subsidie per concert bedraagt hoogstens € 1.000.

Regeling

Bekijk de programmeringsregeling op overheid.nl >
De toelichting op de regeling staat in de rechterkolom van deze pagina.
 

Contact

Miranda van der Voort (ma, di en do)
tel.: 070 – 7072711
e-mail: m.voort@fondspodiumkunsten.nl

Jutha Bakker (di, wo en do)
tel.: 070 – 7072710
e-mail: j.bakker@fondspodiumkunsten.nl
 
 
Voor meer informatie via de site van Fonds Podiumkunsten, klik hier.