Deze website maakt gebruik van cookies.

Geen bestuurdersinkomen in jaarverslag ANBI

06-03-2014 | Bron: Rendement.nl

Uw organisatie hoeft de bezoldiging voor haar bestuurders niet op te nemen in het jaarverslag over 2013. Dit geldt alleen als uw organisatie de ANBI-status heeft. De Wet normering topinkomens (WNT) is op dit punt gewijzigd via de Aanpassingswet WNT.

Lees het volledige nieuwsbericht van 17 februari 2014 op Rendement.nl