Deze website maakt gebruik van cookies.

Geen sprake van vrijwilliger bij tegenprestatie

11-12-2014 | Bron: Rendement.nl

Gemeentes mogen vanaf 1 januari 2015 mensen met een uitkering verplichten om een tegenprestatie te verrichten. Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Komt er een vrijwilliger met een uitkering bij uw organisatie terecht, dan is diegene strikt genomen geen vrijwilliger. Er zijn daarmee ook andere voorwaarden van toepassing. 

De uitkeringsgerechtigde is in dit geval geen vrijwilliger omdat die persoon hier niet zelf voor heeft gekozen. Er moeten daarom duidelijk afspraken gemaakt worden met de gemeente over verzekering, eventuele vergoeding, het soort werk en de controle daarvan. De gemeente is in feite opdrachtgeven van de uitkeringsgerechtigde, daarom maakt u afspraken met de gemeente over het werk in plaats van met de vrijwilliger zelf.

Het kan zijn dat dat er binnen uw organisatie vrijwilligers zijn die later werkeloos worden en een uitkering krijgen. In dat geval is het vrijwilligerswerk geen tegenprestatie, de vrijwilliger heeft er namelijk in het verleden bewust voor gekozen bij u werkzaam te worden. Deze vrijwilliger valt daarom wel onder de vrijwilligersverzekering en u kunt hem een vrijwilligersvergoeding geven. Deze vergoeding is wel lager als uw vrijwilliger een bijstandsuitkering ontvangt. Dan mag de vergoeding maximaal € 95 per maand en € 764 per jaar bedragen.