Deze website maakt gebruik van cookies.

Gegevens publiceren op een internetsite van een ANBI

01-12-2013 | Bron: Belastingdienst

Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een internetsite de volgende gegevens publiceren;

- de naam van de instelling. Is de instelling bij het publiek bekend onder een andere naam dan die in de statuten staat? Publiceer dan beide namen.
- het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer
- het post- of bezoekadres van de instelling
- een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI
- de hoofdlijnen van het beleidsplan
- de functie van de bestuurders. Hiermee bedoelen wij de functies van de bestuurders zoals die staan in de statuten, bijvoorbeeld ‘voorzitter’, ‘penningmeester’ en ‘secretaris’.
- de namen van de bestuurders
- het beloningsbeleid. Publiceer zowel het beloningsbeleid voor het bestuur zoals dat in de statuten staat, als voor de directie van de instelling. Publiceer ook het beloningsbeleid voor het personeel. Voor deze laatste groep kunt u volstaan met een verwijzing naar de CAO of salarisregeling voor het personeel, als dat van toepassing is. Lees meer over de beloning voor bestuurders.
- een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
- een financiële verantwoording

Meer informatie over Algemeen Nut Beogende Instellingen is te vinden op de site van de Belastingdienst.

VNPF-leden met ANBI status kunnen hun gegevens kosteloos publiceren op http://anbi.federatiecultuur.nl.