Deze website maakt gebruik van cookies.

Gemeenten werken te weinig aan minderen regeldruk ondernemers

11-03-2014 | Bron: MKB Nederland

Lokale overheden pakken regelingen die veel onnodige bureaucratie veroorzaken voor ondernemers nog steeds te weinig aan.

Gemakkelijk te schrappen regels, bijvoorbeeld het verplichte KvK-uittreksel, worden inmiddels bijna overal aangepakt.

Lees meer op de website van MKB Nederland