Deze website maakt gebruik van cookies.

Gemotiveerde vrijwilligers door helder beleid

07-01-2016 | Bron: rendement.nl

Een goed vrijwilligersbeleid helpt je organisatie om effectief vrijwilligers te werven, te begeleiden en te behouden. Dit vraagt echter wel om een andere aanpak dan bij werknemers in dienst. Hieronder volgen een aantal tips voor een eigen vrijwilligersbeleid.

Het formuleren van een goed vrijwilligersbeleid gebeurt niet in één dag. Hiervoor is namelijk een analyse van de organisatie nodig. Want hoe passen vrijwilligers in de missie en visie van uw organisatie? En wat doen zij dat werknemers niet kunnen doen? Als jouw organisatie dat op orde heeft, begint de werving van vrijwilligers. Dit kan binnen het eigen netwerk, via social media, via advertenties of via bemiddelaars, zoals een landelijke of regionale vrijwilligersorganisatie. Belangrijk is dat in een vacature met functieprofiel niet alleen is uiteenzet welk type vrijwilliger de organisatie precies zoekt, maar ook welke type vrijwilligers nog meer bij de organisatie aan de slag kunnen. Zo spreekt de vacature alsnog mensen aan die niet direct in het functieprofiel passen.

Regel ook de praktische kant
Zodra potentiële vrijwilligers zich bij je organisatie melden, is het van belang dat op orde is onder welke voorwaarden de vrijwilliger daadwerkelijk aan de slag kan. Het gaat dan om praktische zaken, zoals:

  • Is er een Verklaring omtrent gedrag (VOG) nodig van de vrijwilliger voor het betreffende vrijwilligerswerk?
  • Moet je organisatie zich aan bepaalde regels houden als de vrijwilliger een uitkering ontvangt?
  • Is de vrijwilliger verzekerd, door je organisatie of door bijvoorbeeld de gemeente?
  • Kan de vrijwilliger een vrijwilligersvergoeding ontvangen?

Leg deze overwegingen vast in het vrijwilligersbeleid, maar ook in een vrijwilligersovereenkomst. Zo weet de vrijwilliger wat hij precies kan verwachten als hij bij je organisatie aan de slag gaat. 

Goede begeleiding is onmisbaar
Als er met een vrijwilliger afspraken zijn gemaakt en hij gaat bij aan de slag, is goede begeleiding onontbeerlijk. Jouw organisatie kan de vrijwilliger immers niet aan zijn lot overlaten. De begeleiding van vrijwilligers houdt niet alleen in dat de vrijwilliger wordt ingelicht over de regels binnen je organisatie, zoals die zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement, maar ook dat uw organisatie zijn werk evalueert, hem relevante cursussen aanbiedt en aangeeft wie zijn vaste begeleider of contactpersoon is. Denk tot slot na over de manier waarop de vrijwilliger wel of niet wordt betrokken bij het vrijwilligerswerk zelf. Door in een beleid uiteen te zetten hoe je organisatie vrijwilligers werft, begeleidt en behoudt, blijven zij ook gemotiveerd!

VNPF heeft diverse handreikingen beschikbaar voor haar leden op het gebied van werving van vrijwilligers en het opstellen van een vrijwilligersovereenkomst. Wanneer je hier gebruik van wilt maken, neem dan vooral contact op via info@vnpf.nl