Deze website maakt gebruik van cookies.

Gesprek in Eerste kamer over het initiatiefwetsvoorstel doorverkoop toegangskaarten

09-11-2015

Zoals bekend is, hebben de initiatiefnemers van het wetsvoorstel doorverkoop toegangskaarten (31461) op 24 februari jl. de memorie van antwoord uitgebracht, waarna op 1 juli jl. een brief met de reactie van de regering op het voorlopig verslag is gevolgd.

Nu de behandeling van het wetsvoorstel enige jaren heeft stilgelegen, een periode waarin de technische ontwikkelingen zijn doorgegaan en er bovendien sterk wisselende geluiden over nut en noodzaak van het wetsvoorstel zijn afgegeven, hebben de commissies V&J en EZ op 8 september jl. besloten om de nadere procedure van het wetsvoorstel aan te houden, totdat een gesprek met deskundigen / voor- en tegenstanders heeft plaatsgevonden, waarmee de commissies zich willen laten informeren over nut en noodzaak, alsmede over technische mogelijkheden. Dit gesprek vindt plaats op 17 november.