Deze website maakt gebruik van cookies.

Giften aan cultuur zijn sinds 2011 wel verder teruggelopen

04-05-2015 | Bron: NRCQ

Nederlanders zijn niet minder gaan geven aan goede doelen. Na een lange periode van groei, en een daling in 2011, blijft een verdere daling in het geefgedrag uit. 

Giften aan cultuur zijn sinds 2011 wel verder teruggelopen. Dat blijkt uit het tweejaarlijkse onderzoek Geven in Nederland. De daling is opmerkelijk, omdat de overheid in 2011 besloot fors te bezuinigen op cultuur en een beleid inzette dat instellingen juist meer geld zouden moeten aantrekken uit de particuliere sector. De nieuwe Geefwet heeft nog niet tot meer giften geleid.