Deze website maakt gebruik van cookies.

Herstelplan poppodium Het Kasteel Alphen aan den Rijn

17-01-2011 | Bron: VNPF

In opdracht van de gemeente Alphen aan de Rijn schreef de DSP-groep een herstelplan voor het in problemen verkerende poppodium Het Kasteel. Hierbij werd mede gebruik gemaakt van cijfers uit het Poppodium Analyse Systeem.

Het Kasteel in de problemen
Op basis van een quick scan constateerde DSP-groep de volgende problemen bij Het Kasteel: het poppodium ontbeerde een visie, programmeerde weinig en op een laag niveau, had financiële problemen, de informatievoorziening en de administratieve organisatie waren niet op orde, de organisatie was sterk afhankelijk van de inzet van vrijwilligers maar de aansturing van de vrijwilligers was gebrekkig, de directeur functioneerde niet en was als het ware onzichtbaar.

Inzet vrijwilligers
Een benchmarkonderzoek met gebruikmaking van het Poppodium Analyse Systeem (PAS) leerde dat Het Kasteel niet functioneerde als professioneel poppodium, maar meer op het niveau van een vrijwilligersinitiatief.

DSP-groep concludeerde dat de gemeente moest kiezen tussen een professionele variant met een professionele invulling van functies zoals zakelijke begeleiding, programmering en techniek en een aanmerkelijke verhoging van de subsidie, of een vrijwilligersvariant, waarbij vrijwilligers de programmering verzorgen, in beginsel alle voorkomende werkzaamheden verrichten en bij een aantal zaken professioneel worden ondersteund (vrijwilligersondersteuning, beheer, administratie en horeca). Uiteindelijk heeft de gemeente gekozen voor de vrijwilligersvariant die nu samen met het bestuur van Het Kasteel wordt uitgewerkt.

Meer informatie: DSP-groep
Website Het Kasteel