Deze website maakt gebruik van cookies.

Informatieplicht Ex-ANBI aan fiscus via formulier

04-03-2015 | Bron: Rendement.nl

Organisaties die op of na 1 januari 2013 geen algemeen nut beogende instelling (ANBI) meer zijn, moeten de Belastingdienst jaarlijks informeren over schenkingen en het vermogensverloop via een speciaal formulier. Zodra het ANBI-vermogen minder is dan € 25.000 vervalt deze informatieplicht.

Als jouw organisatie haar ANBI-status verliest of heeft verloren na 31 december 2012, geldt er een informatieplicht als het ANBI-vermogen meer dan € 25.000 bedraagt. Het ANBI-vermogen is gelijk aan het eigen vermogen van jouw organisatie op het moment dat de ANBI-status is beëindigd, minus de uitgaven voor het behalen van je doelstelling (inclusief schenkingen die je hebt gedaan in het kader van jouw doelstelling) en de beheerskosten. Als de uitkomst meer is dan € 25.000, moet je de fiscus jaarlijks informeren over onder andere de bedragen die jouw organisatie heeft uitgegeven aan ANBI-doelstellingen en de schenkingen die je hebt gedaan. Op die manier kan de fiscus controleren of je over bepaalde schenkingen wel of geen belasting heeft moeten betalen.

Lees hier meer.