Deze website maakt gebruik van cookies.

...Je Plukt Ze Veel Te Grof...

21-06-2011 | Bron: Federatie Cultuur

Onder die aanhef schreef de Federatie Cultuur (FC) een reactie op de bezuinigingsplannen van dit kabinet op kunst en cultuur.

De FC zegt in de systeemwijziging van Zijlstra een aantal onderwerpen te herkennen, zoals: bezuiniging primair buiten de productieketen,versterking van het kunstonderwijs in het primair onderwijs en talentontwikkeling meer binnen de keten, om er een paar te noemen, maar zegt vervolgens: ‘deze herkenning zou onzerzijds op onderdelen tot instemming hebben kunnen leiden, ware het niet dat de totale ingreep en bezuiniging zodanig omvangrijk en ingrijpend is dat mogelijke positieve gevolgen geen kans krijgen tot bloei te komen’ (…). ‘Er is behoefte aan een tuinman met een flinke schop en heggenschaar, maar deze komt binnen met een shovel’. Volgens de FC worden de plannen haalbaar als er € 60 miljoen van de totale bezuiniging van € 220 miljoen afgaat.

Download rechts de gehele brief van de Federatie Cultuur.