Deze website maakt gebruik van cookies.

Kamerbrief over het cultuurbeleid

09-07-2014

De brief van minister Bussemaker (OCW) aan de Tweede Kamer met een nadere uitwerking van de visie dat cultuur een onderdeel is van een brede maatschappelijke agenda en een weergave van haar beleidsvoornemens. 

Cultuur verbinden met andere sectoren

Creativiteit en innovatie vanuit de cultuursector kunnen een rol spelen binnen maatschappelijke thema’s zoals zorg, vergrijzing en verstedelijking. Daarom stimuleert de overheid onder meer de samenwerking van de cultuursector met de sectoren welzijn, zorg, sport en onderwijs. De maatschappij en economie profiteren hiervan.

 

Rol cultuurfondsen

De samenwerking tussen verschillende sectoren wordt uitgewerkt in een programma. Hierin wordt de relatie tussen de cultuursector en andere sectoren verkend en versterkt. Het programma wordt uitgewerkt door de 6 cultuurfondsen. De fondsen ondersteunen samenwerkingsprojecten tussen de cultuur sector en andere sectoren. Hiervoor is 4 jaar lang jaarlijks €1,7 miljoen beschikbaar.

      Het programma richt zich verder op:

- onderzoek naar de effecten van samenwerking tussen de cultuursector en andere sectoren op de maatschappij;

- de versterking tussen cultuur en wetenschap en andere domeinen;

- uitwisseling van kennis, bijvoorbeeld door bijeenkomsten te organiseren.

 

Subsidieperiode 2017-2020

De overheid wil de samenwerking tussen verschillende sectoren meer stimuleren. Naast de samenwerking met sectoren als welzijn, zorg, sport en onderwijs geldt dat bijvoorbeeld ook voor andere overheden en private partijen. In de subsidieperiode 2017-2020 worden voorwaarden opgenomen om samenwerking tot stand te brengen en te waarderen. Bij de beoordeling van plannen van instellingen en fondsen worden voorstellen van samenwerking met andere sectoren meegewogen.

 

Goede voorbeelden samenwerking

De samenwerking van de cultuursector met andere sectoren is niet nieuw. Er is een verzameling goede voorbeelden waarbij de cultuursector bijdraagt aan maatschappelijke thema’s. En waar andere sectoren de kwaliteiten en ervaringen van de cultuursector gebruiken.