Deze website maakt gebruik van cookies.

Loonheffingen 2015

20-11-2014 | Bron: Belastingdienst

In de Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 vind je informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2015 voor het inhouden en betalen van de loonheffingen.

Meerdere uitgaven

Bij de samenstelling van de nieuwsbrief is de besluitvorming over een aantal nieuwe regelingen nog niet afgerond. Ook de tarieven en percentages voor 2015 zijn nog niet bekend. Er verschijnen daarom verschillende uitgaven van de nieuwsbrief. In elke uitgave staat naast nieuwe informatie ook alle informatie uit de vorige uitgave. Als er een nieuwe uitgave verschijnt, kunt u dat lezen op de site van de belastingdienst. Daarbij wordt duidelijk aangegeven wat de aanvullingen en veranderingen zijn.