Deze website maakt gebruik van cookies.

Loopbaanspiegel

31-01-2014 | Bron: Rendement.nl

De nieuwe Loopbaanspiegel van FNV helpt medewerkers om actie te nemen op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Door het invullen van de vragenlijst denken de medewerkers na over hun eigen loopbaan en de inspanningen die zij hiervoor leveren. Ook de werkgever kan bijvoorbeeld door het aanbieden van opleidingen en door te praten over de inhoud van het takenpakket bijdragen aan duurzame inzetbaarheid op de werkvloer.

Voor uw medewerkers is het belangrijk om na te denken over wat zij van hun loopbaan verwachten en hoe zij inzetbaar kunnen blijven. Door de Loopbaanspiegel in te vullen, komen de medewerkers te weten of zij zich momenteel voldoende bezighouden met de eigen duurzame inzetbaarheid en op welke punten er verbetering mogelijk is.

Uit de gegevens van FNV blijkt dat bijna de helft van de medewerkers er niet veel aan doet. De Loopbaanspiegel helpt medewerkers dan om zich bewust te worden van de mogelijkheden op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Duurzame inzetbaarheid leidt tot gemotiveerde medewerkers
Medewerkers kunnen natuurlijk een hoop zelf doen aan hun duurzame inzetbaarheid, maar het is wel prettig om steun te krijgen van de werkgever. Voor de werkgever zijn er ook een aantal voordelen te bedenken. Zo leidt duurzame inzetbaarheid tot gemotiveerde werknemers die langer door kunnen werken en tot minder verzuim. Ondanks dat de werkgever baat heeft bij medewerkers die duurzaam inzetbaar zijn, blijkt de helft tot driekwart van de medewerkers hiervoor geen ondersteuning van zijn leidinggevende te krijgen.

Netwerken en takenpakket aanpassen
Wilt u aan de slag met duurzame inzetbaarheid, raadpleeg dan eerst eens de cao, want daarin zijn steeds vaker afspraken opgenomen om de duurzame inzetbaarheid te bevorderen.

Duik vervolgens in het opleidingsbeleid van uw organisatie en kijk of er mogelijkheden zijn om een persoonlijk opleidingsplan voor de werknemers op te stellen.

Daarnaast is het interessant voor de ontwikkeling van werknemers om contacten met vakgenoten te onderhouden, een dag stage te lopen op een andere afdeling of het takenpakket aan te passen.