Deze website maakt gebruik van cookies.

Maximale korting collectieve zorgverzekering voor VNPF-leden

23-10-2014 | Bron: VNPF

Zoals bekend heeft de VNPF sinds enkele jaren een collectieve zorgverzekering bij Zilveren Kruis Achmea voor alle aangesloten poppodia en -festivals. Deze zorgverzekering is beschikbaar voor alle medewerkers, inclusief freelancers, vrijwilligers en gezinsleden. Na stevige onderhandelingen is de VNPF, in samenwerking met de Federatie Cultuur, er dit jaar in geslaagd nog betere voorwaarden te bewerkstelligen waar medewerkers van VNPF-leden en hun gezinsleden van kunnen profiteren. 

Waar t/m 2014 de korting nog 7,5% op de basisverzekering en 10% op de aanvullende verzekeringen bedroeg, is per 1 januari 2015 de korting 10% op de basispremie en 15% op alle aanvullende verzekeringen. Dit is de wettelijk maximale toegestane korting op collectieve zorgverzekeringen.
 
Medio november ontvang je meer informatie over de polis, premies, wijze van aanmelden en wijze van communicatie naar alle medewerkers binnen je organisatie. 
 

Wettelijke wijzigingen zorgverzekering 2015

In 2015 verandert de zorgverzekering. In een aantal gevallen kunnen deze wijzigingen medewerkers persoonlijk raken, zoals bijvoorbeeld de wijzigingen in de AWBZ of de verhoging van het eigen risico. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 

  • Het verplichte eigen risico stijgt
  • De basisverzekering wordt aangevuld met vergoedingen door de hervorming van de langdurige zorg: verpleging en verzorging aan huis
  • Vergoedingen rondom de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen, zoals psychische hulp bij autisme of ADHD verdwijnen uit de basisverzekering
  • Vergoedingen van dyslexiezorg bij kinderen verdwijnt uit het basispakket

 

Waarom deelnemen aan deze collectieve zorgverzekering?

 
  • De collectieve zorgverzekering kost de werkgever niets en is een goede aanvulling op de arbeidsvoorwaarden van de organisatie
  • Maximale collectiviteitskorting op de basis- én de aanvullende verzekering
  • Gratis overstapservice
  • Declareren van nota’s eenvoudig online of via Zilveren Kruis app.
  • Het Medisch Expertise Centrum Cultuur (MECC), het zorgloket voor de sector Cultuur