Deze website maakt gebruik van cookies.

Melkweg kondigt reorganisatie aan

03-12-2014 | Bron: Melkweg

Stichting Melkweg in Amsterdam werkt aan een toekomstbestendige koers, waarbij de culturele en maatschappelijke bijdrage van het poppodium optimaal is. Om te komen tot een dynamische en flexibele organisatie, is de directie van plan de bedrijfsvoering te reorganiseren.

De reorganisatie heeft tot doel de Melkweg voldoende weerbaar te maken in een snel veranderende omgeving. Hierbij is het, tot spijt van de directie, noodzakelijk om een aantal arbeidsplaatsen te schrappen. Dankzij autonome besparingen, die de afgelopen twee jaar reeds gerealiseerd zijn, blijft dit aantal relatief beperkt. Het betreft een afslanking van 11 arbeidsplaatsen op een totaal van 195 medewerkers. Dit leidt op jaarbasis tot een totale bezuiniging van +/- €300.000 oftewel 2,6% van de totale omzet van de Melkweg (+/- € 11.500.000). Van de totale inkomsten van de Melkweg betreft ongeveer 8% subsidies, de rest is eigen inkomsten, met name afkomstig uit kaartverkoop en horeca.

 

Door het realiseren van deze besparingen zorgt de Melkweg dat de organisatie gezond blijft, wordt de continuïteit voor medewerkers gegarandeerd en wordt ruimte gecreëerd voor nieuwe investeringen. De directie van Stichting Melkweg heeft het voorgenomen besluit tot reorganisatie inmiddels ter advies voorgelegd aan de Ondernemingsraad.