Deze website maakt gebruik van cookies.

Mezz voert aantal wijzigingen door in 2014

05-11-2013 | Bron: www.mezz.nl

Door de economische crisis moet nu ook Mezz concerts & dance in Breda reorganiseren. Mezz heeft in 2012 en 2013 minder bezoekers ontvangen dan de jaren ervoor.

Het aantal verhuringen en de gemiddelde besteding per bezoeker zijn helaas ook teruggelopen. De economische crisis heeft dus ook gevolgen gehad voor de inkomsten van Mezz. In 2012 en 2013 konden de tekorten nog opgevangen worden door de reserves aan te spreken. In 2014 moet helaas verder bezuinigd en gereorganiseerd worden.

De bedrijfsvoering wordt aangepast om Mezz op korte termijn uit de verliesgevende situatie te halen. Het is noodzakelijk om het kostenniveau structureel naar beneden te brengen en de organisatie te optimaliseren.

Directie en bestuur hebben het besluit genomen om vanaf 1 januari 2014 de horeca anders te gaan inrichten. Het café-concept wordt afgestoten. Deze ruimte krijgt een Kleine Zaal functie waarbij de programmering onveranderd blijft, maar zal dus alleen open zijn bij activiteiten. De oefenruimtes krijgen een ander beheer.

Door deze wijziging zal de organisatie op een aantal plekken gewijzigd worden. Het personeelsbestand van Mezz gaat van een totaal van 16 fte naar 12 fte.

In de loop van 2014 presenteert Mezz haar plannen voor de verdere toekomst. Met deze maatregelen en de nieuwe plannen ziet Mezz concerts & dance Breda de toekomst als belangrijk Bredaas en regionaal poppodium positief tegemoet.