Deze website maakt gebruik van cookies.

Minister Bussemaker neemt rapport ‘Governance in Cultuur’ in ontvangst

25-04-2016 | Bron: NVTC.nl

Op 20 april 2016 heeft Jet Bussemaker, minister van OCW, het onderzoeksrapport ‘Governance in Cultuur – stand van zaken 2016’ in ontvangst genomen tijdens een symposium, georganiseerd door de Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur en Cultuur+Ondernemen.

Minister Jet Bussemaker onderstreepte tijdens het symposium het belang van diversiteit van bestuur en toezicht in de cultuursector. Zij juicht toe dat 82% van de cultuursector zegt de Governance Code Cultuur te gebruiken. De minister roept bestuurders en toezichthouders op om te werken aan hun professionaliteit en zich bewust te zijn van hun rol voor de cultuursector.

In vervolg op de enquête 2014 heeft Cultuur+Ondernemen in samenwerking met de NVTC een tweede editie van de enquête ‘Governance in Cultuur’ uitgevoerd. De NVTC heeft een benchmarkonderzoek laten uitvoeren, waarbij gebruik is gemaakt van gegevens uit de enquête.

Download hier de rapportage Governance in Cultuur 2016
Download de benchmarkrapportage 2016

Lees hier meer over het symposium