Deze website maakt gebruik van cookies.

Moties Wet DBA aangenomen

06-10-2016 | Bron: taxence.nl

Tijdens de vergadering van dinsdag 4 oktober 2016 heeft de Tweede Kamer zeven moties aangenomen inzake de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). De Tweede Kamer wil onder andere een kortere doorlooptijd voor de beoordeling van modelovereenkomsten en uiterlijk half december een besluit over de voortgang van de wet.

Ondanks de invoering van de Wet DBA en daarmee ook de modelovereenkomst op 1 mei 2016, heerst er nog steeds grote onzekerheid over de arbeidsrelaties die opdrachtgevers en opdrachtnemers met elkaar aangaan. De Tweede Kamer heeft daarom bij het debat over de toetsing van modelovereenkomsten door de Belastingdienst maar liefst 15 moties ingediendHiervan zijn er zeven goedgekeurd:

  • De regering moet uiterlijk 19 december 2016 de eindrapportage van de Commissie beoordeling modelovereenkomsten toesturen en dan ook een besluit nemen over de voortgang van de Wet DBA.
  • De doorlooptijd van de beoordeling van de modelovereenkomsten door de Belastingdienst moet korter worden. Deze is nu nog negen weken.
  • De Belastingdienst moet bij de toetsing van de modelovereenkomsten de volledige ruimte die de wet biedt gebruiken en het kader waarbinnen deze toetsing plaatsvindt daarop aanpassen.
  • Er zal voor sectoren waarin nog onzekerheid bestaat over de vrijwaring van naheffingen terwijl er wel volgens een goedgekeurde modelovereenkomst gewerkt wordt, zekerheid komen.
  • De goedgekeurde modelovereenkomst voor zelfstandige pakketbezorgers moet de Belastingdienst heroverwegen.
  • De handhaving van de Wet DBA moet stapsgewijs starten. Hierbij krijgen de medisch specialisten en de pakketbezorgingssector voorrang.
  • Aanpak van de knelpunten die uit het meldpunt arbeidsmarkteffecten Wet DBA naar voren gaan komen.