Deze website maakt gebruik van cookies.

Muziekeducatie op school hangt te veel af van toevalligheden

02-04-2015 | Bron: LKCA

Het gaat in ons land niet goed met de cultuureducatie in het algemeen en het muziekonderwijs in het bijzonder, stellen Jos Kok en Jos Richters.

Er worden allerlei initiatieven en projecten gelanceerd maar de samenhang ontbreekt. De oplossing ligt in een samenhangende aanpak gebaseerd op een visie die alle niveaus bestrijkt: \gemeentelijk, provinciaal en landelijk. 'Het binnenschoolse aanbod is te veel afhankelijk van toevalligheden.'