Deze website maakt gebruik van cookies.

Nieuwe regels voor flexkrachten in 2015

24-11-2014 | Bron: Rendement.nl

Op 1 januari 2015 treedt de Wet werk en zekerheid (WWZ) in werking. Deze wet zorgt voor een verandering in de rechtspositie van flexwerkers.

Vanaf volgend jaar gelden er strengere voorwaarden voor de samenwerking met flexwerkers. Op 1 januari 2015 veranderen de voorwaarden op vier verschillende vlakken. 

1. Contractverlenging. Werkgevers moeten werknemers met een tijdelijk contract minstens 1 maand voor hun contract eindigd schriftelijk laten weten of hun contract wel of niet wordt verlengd. 

2. Proeftijd. In contracten van zes maanden of korten kan geen proeftijd meer worden opgenomen. 

3. Concurrectiebeding. Werkgevers mogen dit alleen opnemen in een tijdelijk contract in het geval van zwaarwegende bedrijfsbelangen. 

4. Loondoorbetaling. Voorheen kon de werkgever loondoorbetaling uitsluiten in het geval van een tekort aan werk. De nieuwe maatregel beschermt de werknemer 6 maanden en slechts expliciet genoemde functie komen in aanmerking voor uitsluitsel. 

Bovendien gaat vanaf 1 juli 2015 het ontslagrecht op de schop. Er komen dan twee vaste ontslagroutes. De route is afhankelijk van de reden van ontslag. Ook gaat dan een kortere ketenbepaling gelden. Dit zorgt ervoor dat werknemers dan na drie tijdelijke contracten binnen twee jaar recht hebben op een vast contract. Momenteel is het nog zo dat werknemers na drie tijdelijke contracten binnen drie jaar recht hebben op een vast contract. 

Om werknemers goed op deze wet voor te bereiden, is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een campagne gestart die zich vooral richt op jongeren. Onderdeel van de campagne is de speciaal ontwikkelde website

Lees verder op de website van de Rijksoverheid.