Deze website maakt gebruik van cookies.

Nieuwe subsidieronde Ouderenparticipatie van het Fonds voor Cultuurparticipatie

24-03-2014 | Bron: Fonds voor Cultuurparticipatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie zet zich in voor het versterken van actieve cultuurparticipatie van ouderen. Ouderenparticipatie werkt met verschillende indienrondes per jaar. De volgende deadline voor indiening is 15 april (voorbeeld- en beeldbepalende projecten).

Het Fonds voor Cultuurparticipatie zet zich in voor kwalitatieve projecten waarmee drempels voor ouderen om aan cultuur te doen worden weggenomen. Projecten die ouderen zelf laten maken en die ouderen weten te raken!  Dit doet het Fonds door voorbeeld stellende en beeldbepalende projecten te ondersteunen die het artistiek-inhoudelijke aanbod versterken. Bekijk overzicht gehonoreerde projecten
 
Indienrondes
Ouderenparticipatie werkt met verschillende indienrondes per jaar. De volgende deadline voor indiening is 15 april (voorbeeld- en beeldbepalende projecten). U kunt uw aanvraag voor deze regeling indienen tot 15 april 2014, 17.00 uur voor de voorbeeldprojecten (tussen de € 5.000 en € 24.999) en beeldbepalende projecten (tussen de € 25.000 en € 80.000). Kijk hier voor meer informatie over de criteria en hoe u een aanvraag kunt indienen. 
 
Ouderenparticipatie
In 2015 zijn drie miljoen Nederlanders 65 jaar of ouder en de komende decennia blijft dit aantal bovendien sterk groeien. Bezig zijn met theater, muziek of beeldende kunst bevordert het welzijn van ouderen. Zo ontwikkelt het talent en versterkt het eigenwaarde. Daarnaast brengt het ouderen in contact met anderen en maakt het mensen onderdeel van een sociaal netwerk. Ouderen beschikken veelal over tijd en energie om als bezoeker, vrijwilliger of als actieve kunstbeoefenaar deel te nemen aan cultuur. Toch zijn er ook drempels voor ouderen om aan cultuur deel te nemen.
 
Met de programmalijn Ouderenparticipatie wil het Fonds voor Cultuurparticipatie een impuls geven aan de ontwikkeling van de culturele en creatieve vaardigheden van ouderen, meer ouderen stimuleren actief aan kunst en cultuur te doen en meer passend en uitdagend aanbod voor de doelgroep ontwikkelen. Het Fonds stelt in 2014 € 650.000 beschikbaar om voorbeeldstellende en beeldbepalende projecten te ondersteunen die het artistiek-inhoudelijke aanbod versterken. 
 
Ouderenparticipatie is onderdeel van het programma Versterking Actieve Cultuurparticpatie. Voordat u een aanvraag indient raden wij u aan eerst de volledige regeling door te nemen. De volledige regeling inclusief toelichting kunt u downloaden via onderstaande link.
 
Volledige regeling Versterking Actieve Cultuurparticipatie inclusief toelichting (PDF)