Deze website maakt gebruik van cookies.

Onderzoek naar gemeentebeleid omtrent alcoholverbod

20-08-2014 | Bron: Entertainment Business

De Koninklijke Horeca Nederland  (KHN) gaat de komende weken onderzoeken hoe Nederlandse gemeenten omgaan met het alcoholverbod voor jongeren onder de 18 dat sinds 1 januari 2014 van kracht is.

In januari is de leeftijdsgrens waarop alcohol gedronken en gekocht mag worden verhoogd van 16 naar 18 jaar. Sinds 1 juli is het verplicht voor gemeenten om een Preventie- en handhavingsplan voor de verhoogde leeftijdsgrens voor alcoholverkoop te hebben. Maar het KHN ontvangt signalen dat gemeenten verschillend omgaan met de preventie en handhaving van het alcoholbeleid.