Deze website maakt gebruik van cookies.

Opening meldpunt wet DBA voor zelfstandigen

03-10-2016 | Bron: rendement.nl

Om zicht te krijgen op de ongewenste en onvoorziene arbeidsmarkteffecten door de invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) opent de Belastingdienst vanaf 17 oktober een speciaal klachtenmeldpunt voor zelfstandigen.

Staatssecretaris Wiebes van Financiën neemt naar aanleiding van de voortgangsrapportage over de invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) op korte termijn enkele extra acties. Eén van deze acties is het opzetten van een meldpunt bij de Belastingdienst. Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) en hun opdrachtgevers kunnen vanaf 17 oktober met hun Wet DBA-klachten terecht bij dit speciale meldpunt. De regering hoopt hiermee zicht te krijgen op de ongewenste en onvoorziene effecten als gevolg van de invoering van de Wet DBA.