Deze website maakt gebruik van cookies.

Opleidingskosten vergoeden bij re-integratie soms verplicht

09-04-2014 | Bron: Rendement.nl

Als een werknemer in het kader van re-integratie tweede spoor een opleiding wil volgen, bent u soms verplicht om de studiekosten te vergoeden.

Dit hangt onder meer af van de vraag of de opleiding bijdraagt aan werkhervatting. Is dit het geval, dan valt het vergoeden van de opleiding onder uw re-integratieplicht. Dit blijkt uit een uitspraak van de kantonrechter in Leeuwarden.

Meer informatie op Rendement.nl.