Deze website maakt gebruik van cookies.

Overzicht ZW-uitkeringen op basis van Whk-premie

31-01-2014 | Bron: Rendement

UWV verstuurt deze maand brieven met daarop een overzicht van flexwerkers die in 2013 vanuit jouw onderneming de Ziektewet (ZW) instroomden. De uitkeringen die UWV voor de werknemers voor zijn rekening nam of neemt, beïnvloedt de hoogte van de premie voor de Werkhervattingskas (Whk) die uw onderneming in 2015 afdraagt.

In het bericht ‘Wat betaalt uw onderneming in 2014 bij ziekte?’ las u al dat middelgrote en grote werkgevers sinds 1 januari 2014 een (gedeeltelijk) gedifferentieerde premie betalen voor werknemers met een tijdelijk contract die ziek uit dienst zijn gegaan en een uitkering ontvangen van UWV. Zijn er in de eerste helft van 2013 werknemers van uw onderneming ziek uit dienst gegaan, dan ontvangt u deze maand een overzicht van de ZW-uitkeringen van UWV aan uw ex-werknemers.

Voorkom dat flexwerkers de WGA in gaan
De uitkeringen in 2013 zijn van invloed op de premie die uw onderneming in 2015 betaalt voor het ZW-flexdeel van de gedifferentieerde Whk-premie. U kunt het overzicht gebruiken om bij UWV kopieën op te vragen van de beslissingen die de instantie heeft gestuurd aan uw ex-werknemers.

Dat is bijvoorbeeld handig als een ex-werknemer nog steeds ziek is. Door te starten met re-integratie kunt u bijvoorbeeld voorkomen dat de werknemer straks een beroep doet op een WGA-(flex)uitkering. U ziet dezelfde ex-werknemer dan later niet terug in de premiehoogte voor het WGA-flexdeel van de Whk-premie.

Houd er rekening mee dat UWV bij de premievaststelling ook kijkt naar ex-werknemers die ziek werden binnen vier weken na het einde van het dienstverband. Dit wordt nawerking genoemd.