Deze website maakt gebruik van cookies.

Pensioenfonds voor zelfstandigen een feit

19-06-2014

De belangrijkste kenmerken van het ZZP Pensioenfonds zijn de vrijwillige deelname, een flexibele inleg, geen winstoogmerk, zeer lage beheerskosten en het feit dat je  inleg van de ZZP’er zelf blijft en niet verdwijnt in een gezamenlijke pot. Voor het maximale rendement is gekozen voor een beleggingsmix en beleggingsrisico die verschilt per leeftijdsgroep.

Daarvan kan door de ZZP’er worden afgeweken. Als ZZP’er kan je ook zelf bepalen wanneer je pensioenuitkering moet ingaan en voor hoe lang je de uitkering wilt ontvangen. De hoogte van de uitkering is uiteraard afhankelijk van deze factoren en het opgebouwde vermogen.

 

Daarnaast mag  er een opname worden gedaan als een ZZP’er langdurig zonder inkomsten zit door arbeidsongeschiktheid en indien de ZZP’er aanspraak moet doen op een bijstanduitkering of bij een faillissement, dan hoeft de ZZPer  niet eerst het opgebouwde pensioen aan te spreken. Indien de ZZP’er voor de pensioenleeftijd overlijden dan gaat de inleg over naar de eventuele  erfgenamen. Het is en blijft het vermogen van de ZZP’er.

 

De overheid heeft inmiddels goedkeuring gegeven aan het ZZP Pensioenfonds dat is ontstaan door een samenwerking tussen Stichting ZZP Nederland, Zelfstandigen Bouw, FNV Zelfstandigen en PZO. De inleg van de ZZPer is nu fiscaal aftrekbaar en als de uitkering ingaat is deze belast. Inmiddels is overeenstemming met pensioenbeheerder APG die de regeling gaat uitvoeren.

 

Onderstaand de regelingen op een rij:

- Zzp’ers kunnen geheel naar eigen inzicht flexibel en vrijwillig bedragen inleggen en op de zelf bepaalde pensioenleeftijd, tussen de 60 en 70 jaar, kiezen voor een pensioenuitkering met een looptijd van 10, 15 of 20 jaar;

- Zzp’ers kunnen zonder poespas deelnemen in een transparante en simpele regeling en indien gewenst gebruik maken van een beperkt aantal overzichtelijke keuzemogelijkheden;  

- Het opgebouwde vermogen kan bij langdurige arbeidsongeschiktheid worden aangesproken;

- Het opgebouwde vermogen is niet opeisbaar voor derden en het pensioen maakt geen onderdeel uit van de vermogenstoetsen;

- Door gebruik te maken van de kracht van het collectief is dit initiatief beschikbaar tegen significant lagere kosten dan vergelijkbare individuele producten;  

- De regeling is ook aantrekkelijk voor mensen die een beperkt bedrag inleggen doordat er zeer lage administratiekosten worden gerekend.