Deze website maakt gebruik van cookies.

Perspectief voor de steden: adviezen voor de agenda van de stad

30-03-2015

De komende jaren moet het in steden gaan over sociaal-economische vitaliteit. Over economische groei, de creatieve klasse en broedplaatsen.Dat schrijft een commissie onder leiding van prof. dr. Wim Derksen in het advies ‘Perspectief voor de steden’. De commissie geeft steden ook aandachtspunten mee op het gebied van cultuur.

De commissie-Derksen is ingesteld door de VNG. Derksen overhandigde het advies woensdag aan VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma.

Steden als economische motor

Volgens Derksen zijn steden steeds meer de motor van economie en innovatie, maar worden in steden tegelijkertijd de verschillen tussen arm en rijk groter. Steden die aan hun sociaal-economische vitaliteit willen werken, moeten drie dingen centraal stellen:

• De stad moet weten waar zijn kracht ligt

• Aansluiten bij initiatieven van burgers, en

• Verbinding leggen tussen verschillende thema’s en met de gemeenten in de regio.

• ‘Sectorale en solistische oplossingen werken niet meer’, aldus de commissie.

Mensen als uitgangspunt

In ‘Perspectief voor de steden’ zijn de inwoners het uitgangspunt. Zo moet bijvoorbeeld niet het aantrekken van bedrijven voorop staan, maar het aantrekken en behouden van mensen die voor die bedrijven aantrekkelijk zijn.

In achterstandswijken geldt iets vergelijkbaars volgens de commissie. ‘Veel mensen wonen in achterstandswijken omdat ze arm en werkloos zijn en ze zijn niet arm en werkloos omdat ze in achterstandswijken wonen.’ Cultuur in een stad kan mensen het gevoel geven dat ze erbij horen.