Deze website maakt gebruik van cookies.

Politieke steun voor nieuw popcentrum Haarlem

08-11-2014 | Bron: Haarlems Dagblad/Haarlemse Popscene

Sinds de sluiting van oefencentrum Daisy Bell klinkt er een oproep voor iets nieuws in Haarlem. De gemeente wil hier nu ook vaart mee maken, zo werden afgelopen donderdag twee moties ten behoeve van een nieuw popcentrum ingediend. 

De motie van Groenlinks en PvdA vraagt om dit jaar nog een concreet voorstel van het college te ontvangen voor een locatie van minimaal 1000 vierkante meter.

De Actiepartij Haarlem stelde voor om het nieuwe popcentrum met oefenruimtes, leslokalen en een ontmoetingsruimte te realiseren in het te ontwikkelen Slachthuisterrein. 

 

Haarlem Popstad?

Op 13 maart organiseerde De Pletterij een debat - 'Haarlem Popstad?' - met muzikanten, popliefhebbers en locale politici. Daar werd o.a. de vraag geopperd: als Haarlem dan popstad is, wat moeten we dan doen om dit te behouden en te versterken?

Het huidige succes van Haarlemse artiesten is mede ontstaan door de ruimte die er was om je muzikaal verder te ontwikkelen en elkaar te ontmoeten. Door de sluiting van Daisy Bell is het aantal beschikbare oefenruimtes fors gedaald. Zonder een nieuw centrum zal het huidige succes naar alle waarschijnlijkheid geen navolging krijgen. 

Patronaatdirecteur Jeroen Blijleve en directeur van educatief centrum Hart hebben de plannen voor zo'n soort centrum al klaar liggen.