Deze website maakt gebruik van cookies.

Popnota: € 60.000 voor onderzoek naar kansen podiumervaring aanstormend talent

09-03-2016 | Bron: VNPF

Vandaag heeft minister Bussemaker de langverwachte popnota gepubliceerd. Het heeft haar aandacht dat aanstormend talent steeds minder kansen heeft om podiumervaring op te doen. De minister stelt daarom €60.000 beschikbaar voor onderzoek om precies in beeld te brengen waar, welk probleem zich voordoet. Dit gaat in overleg met het Fonds Podiumkunsten en de Popcoalitie. VNPF maakt deel uit van de Popcoalitie.

 

Benarde positie poppodia erkend

VNPF is blij met de constatering van de minister dat de poppodia onder druk staan. Er wordt van de poppodia verwacht dat ze een artistiek, vernieuwend en inhoudelijk interessant aanbod presenteren. Tegelijkertijd worden ze geconfronteerd met minder inkomsten zoals dalende subsidies en hogere lasten. Dat bijt elkaar en ”heeft een negatief effect” aldus Bussemaker. Zo wordt het voor de podia “risicovoller om beginnend talent te programmeren”. Dit negatieve effect geldt ook voor artistiek innovatieve en cultureel diverse programmering, erkent de minister.

 

Podia zijn boegbeeld voor popcultuur

In de popnota schrijft de minister dat poppodia een boegbeeld zijn voor de popcultuur. Ze hebben een belangrijke rol bij talentontwikkeling. Nieuwe en beginnende acts en bands kunnen er vlieguren maken en het publiek kan nieuw talent leren ontdekken. Ook ziet de minister de poppodia als ‘creatieve hotspots’ waar een ‘waardevolle kruisbestuiving’ plaatsvindt. Het valt op dat in de popnota geen aandacht wordt besteed aan de rol van popfestivals en de relatie tussen popfestivals en poppodia.

 

Onderzoek makelaarsrol in de regio

De minister schrijft in de nota dat ze het Fonds Podiumkunsten heeft verzocht om in een aantal stedelijke regio’s te onderzoeken hoe de makelaarsrol van podia (waaronder poppodia) in relatie tot het gesubsidieerde aanbod én het publiek effectiever vorm kan krijgen. Wat er in deze context precies wordt verstaan onder ‘gesubsidieerd aanbod’ is niet geheel duidelijk. De poppodia en popfestivals kennen immers geen gesubsidieerd aanbod.

De VNPF heeft vragen over het voornemen om poppodia in de stedelijke regio’s onderdeel te laten zijn van een onderzoek naar een zogenaamde makelaarsfunctie in relatie tot gesubsidieerd aanbod en publiek. Dit lijkt vooral beredeneerd vanuit aanbodsubsidiering (het subsidiëren van producerende organisaties), dus ook voor popartiesten en -bands. De VNPF gaat hierover in gesprek met het Fonds Podiumkunsten.

De VNPF is een groot voorstander van afnameregelingen (subsidiëren van programmerende organisaties). Deze regelingen maken het programmeren van popmuziek financieel realiseerbaar en zorgen voor een landelijk popcircuit dat goed functioneert.

 

Adviesaanvraag Raad voor Cultuur

Bussemaker vindt het noodzakelijk dat er vanuit het Rijk en de cultuurfondsen goed wordt samengewerkt met gemeenten. Dit moet bijdragen aan het behoud van een kwalitatief goed en pluriform aanbod. Deze samenwerking wil de minister de komende periode intensiveren. Het plan is dat het rijk en de andere overheden voor de subsidieperiode 2021-2024 een gezamenlijke adviesaanvraag voorleggen aan de Raad voor Cultuur.

Download de Popnota.

Lees het persbericht van het ministerie.