Deze website maakt gebruik van cookies.

Premiekortingen werknemers

07-10-2014

Je kan in een aantal gevallen een premiekorting krijgen, dat is een bepaald bedrag dat je in mindering kunt brengen op het bedrag aan loonheffingen dat je moet betalen. 

Je kan recht hebben op de volgende kortingen en vrijstellingen:

 

a. Premievrijstelling oudere werknemers: het gaat hier om een vrijstelling van werknemers die al in 2008 bij jullie in dienst waren en toen 50 jaar of ouder waren. Wanneer je recht hebt op deze vrijstelling wordt deze door de salarisadministratie al toegepast. Je  hoeft hier verder niets voor te doen.

 

b. Premiekorting in dienst nemen oudere werknemers: wanneer je  een uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder in dienst neemt (vanaf 2015 wordt dit waarschijnlijk 56 jaar of ouder) heb je  recht op een korting van maximaal € 7.000 voor een periode van maximaal drie jaar. Het zal meestal om een WW of bijstandsuitkering gaan, maar ook andere uitkeringen kunnen van toepassing zijn. Vraag dit dan na bij je salarisadministrateur.

 

c. Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers: je kan een premiekorting krijgen, ook weer maximaal € 7.000 voor maximaal 3 jaar, wanneer je een arbeidsgehandicapte werknemer in dienst hebt of in dienst neemt. Ook hier zijn weer verschillende situaties denkbaar, maar meestal zal de werknemer een WIA uitkering of een Wajong uitkering ontvangen. Vraag bij de salarisadministratie na of je  bij een bepaalde werknemer deze korting mag toepassen.

 

d. Premiekorting jongere werknemers: vanaf 1 juli 2014 kan een premiekorting krijgen wanneer je  in 2014 of 2015 een jongere van 18 tot 27 jaar in dienst neemt, die voor hij in dienst kwam een WW uitkering had. De jongere moet wel minimaal 32 uur per week werken en een contract hebben van 6 maanden of langer. De korting bedraagt € 3.500 per jaar, voor een periode van maximaal 2 jaar.

 

Wanneer er een premiekorting kan worden toegepast, dan moet er ook een bewijs zijn dat de werknemer uit een uitkering komt, of een uitkering heeft. In het geval van de arbeidsgehandicapte werknemer kan je  het beste een kopie van een uitkering specificatie bij de desbetreffende werknemer opvragen, en deze aan de salarisadministratie sturen. In de andere gevallen moet de uitkerende instantie (meestal UWV) een verklaring afgeven dat de werknemer voorafgaand aan de indiensttreding recht had op een uitkering. Zo’n verklaring heet ook wel een doelgroepverkaring.