Deze website maakt gebruik van cookies.

Provinciale Statenverkiezingen, Praktijkinfo

26-10-2014 | Bron: MKB Nederland

Op 18 maart 2015 vinden verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten. De provincies zijn een belangrijke speler voor het bedrijfsleven, meer dan vaak wordt beseft. Het werk van de provincie is niet zo zichtbaar en tastbaar als dat van het Rijk of een gemeente. Provincies zijn echter van groot belang voor de samenhang in de regio.

Provincies zorgen voor een afgewogen balans tussen steden en landelijk gebied en tussen gemeenten, zijn vergunningverlener, en hebben invloed op bestemmingsplannen MKB-Nederland en VNO-NCW hebben een Praktijkinfo opgesteld die uitleg geeft over de organisatie en werkzaamheden van de Provinciale Staten. Lees hier de Praktijkinfo met bijlagen.