Deze website maakt gebruik van cookies.

PvdA en VVD botsen met ministers over cultuur

01-12-2015 | Bron: nrc.nl

Het voorstel van regeringspartijen VVD en PvdA om 13,5 miljoen euro bij gemeenten weg te halen en aan de cultuurbegroting toe te voegen, zou volgens minister Jet Bussemaker (Cultuur) door gemeenten als onbehoorlijk bestuur opgevat kunnen worden. Zij liet in het debat met de Tweede Kamer op 30 november weten het voorstel daartoe niet te zien zitten.

Kamerleden Monasch (PvdA) Van Veen (VVD) stelden op 30 november voor om 13,5 miljoen euro uit het Gemeentefonds te halen voor onder andere festivals, jonge podiumkunstenaars, reizende operagezelschappen en een beveiligingsfonds voor culturele evenementen waar de vrijheid van meningsuiting tegen dreigementen moet worden beschermd. 6,5 miljoen euro willen zij wel via het ministerie van Cultuur naar de gemeenten laten gaan, maar alleen als deze het zelfde bedrag bijleggen. Bussemaker noemde de meeste van de bestemmingen “sympathiek”, maar ontraadde het amendement omdat “ze moeite heeft met de dekking”.


Monasch en Van Veen betwijfelen of gemeenten de gelden uit dit potje wel volledig bij culturele instellingen terecht laten komen en houden vast aan hun voorstel, dat de instemming van hun fracties heeft. De oppositie kondigde daarop een extra debat over de begroting van Binnenlandse Zaken aan, omdat deze na eerdere goedkeuring door de Tweede Kamer moet worden opengebroken. Op 1 december stuurt het kabinet een brief naar de Tweede Kamer. Monasch: “Wij willen best verder praten als het kabinet onze voorstellen op een andere manier wil financieren.”

Van Veen stoort zich aan het vervallen van de verplichting voor gemeenten om voor elke euro die het Rijk stort zelf ook een euro uit te geven aan beeldende kunst.

SP’er Ronald van Raak wees erop dat gemeenten die door decentralisatie van dit kabinet al grote tekorten oplopen nu nog verder benadelen. Ook wezen Kamerleden erop dat deze verschuiving een slag is voor beeldend kunstenaars en vormgevers voor wie het geld uit het Gemeentefonds bedoeld is. Maar in plaats van beeldende kunstinstellingen willen Monasch en Van Veen meer geld naar vooral podiumkunsten verschuiven.

Het idee van Monasch en Van Veen om culturele instellingen in hun beveiliging te ondersteunen bij dreigementen kon op instemming rekenen van de andere Kamerleden, maar die vinden het onjuist daar geld uit de cultuurbegroting aan te besteden. “We geven miljoenen uit aan beveiliging van sportwedstrijden, waarom moeten we dat bij cultuur apart regelen?”, zei Alexander Pechtold ( D66). “Daar ligt een taak voor politie en justitie.”

Reactie G9 gemeenten
De G9 gemeenten hebben gereageerd met een brief aan de Commissie Cultuur in de Tweede Kamer. Deze brief is bij dit bericht te downloaden.

De gemeenten laten weten meer geld voor Kunst en Cultuur toe te juichen, maar dat een landelijk dekkingsprobleem zo wordt afgewenteld op de gemeenten. De G9 roepen op om de huidige vorm en uitvoering van de DU-BKV te handhaven en gemeenten in deze fase niet voor onverwachte bezuinigingen te plaatsen.

Lees hier het verslag van het wetgevingsoverleg door Kunsten '92