Deze website maakt gebruik van cookies.

Raad: “meer aandacht voor wat in regio speelt”.

07-05-2015 | Bron: IPO

"Nodig als provincie of gemeente culturele instellingen uit om zelf met culturele plannen te komen die aansluiten op de behoeften vanuit de stedelijke regio's. Maak die plannen leidend voor een vroegtijdig gesprek tussen de betreffende gemeenten, provincie en het rijk." Jeroen Bartelse, algemeen secretaris van de Raad voor Cultuur, pleit voor een cultuurbeleid van onderop. Enkele weken na het aanbieden van het advies 'Agenda Cultuur 2017-2020 (en verder)' aan minister Bussemaker (OCW) licht Bartelse het advies toe dat eerder door IPO werd samengevat met de woorden "Stel regio centraal bij cultuurbeleid".

Regionale identiteit
Jeroen Bartelse ziet ook het centraal stellen van de stedelijke regio bij cultuurbeleid als één van de belangrijkste conclusies uit het advies: “We moeten bij het maken van keuzes over het culturele aanbod in Nederland meer recht doen aan wat er in de stedelijke regio speelt.”  Volgens Bartelse kunnen stedelijke regio’s veel meer rekening houden met de eigen identiteit en kan zo ook beter worden ingespeeld op de samenstelling en behoeften van de bevolking.

Lees hier verder